INKUBAATORIST

Mis on Äriinkubaator?

Äriinkubaator on organisatsioon, mis aitab alustajaid ettevõtjaid edukalt realiseerida oma äriideid ja saavutada planeeritud finantsnäitajaid  – käivet ja kasumit. Selleks luuakse alustavale ettevõtjale sellised tingimused, mille olemasolul saab ta kontsentreeruda oma äri arengule ja märkimisväärselt vähendada ajakulu ja jõudu organisatsiooniliste üldküsimuste lahendamisele. Ettevõtjal on võimalus saada igal ajal kvalifitseeritud konsultatsiooni ettevõtluse, raamatupidamise ja jurisprudentsi küsimustes. Täiendavalt, vajaduse korral, on ettevõtjal võimalus kasutada soodustingimustel seadmetega varustatud kontori- või tootmisruum.

Inkubaatori Missioon:

Soodsate tingimuste loomine uute väike- ja keskmiste ettevõtete tekkimiseks ja kiireks arenemiseks vajaliku konsultatsioonilise abi ja tehnilise infrastruktuuri soodustingimustel võimaldamise teel kahe esimese aasta jooksul peale tegevuse algust.

Inkubaatori visioon 2008 aastaks:

1. äriinkubaator koosneb 3-st allüksusest:
a. Inkubaator kontorifirmade jaoks. 2008 a. lõpu seisuga on selles vähemalt 15 ettevõtet;
b. Inkubaator tootmisfirmade jaoks. 2008 a. lõpuks on antud üksuse klientideks vähemalt 12 ettevõtjat;
c. «virtuaalne» inkubaator, mille teenuseid võivad kasutada kõik soovijad spetsiaalse Interneti lehekülje abil.
2. äriinkubaatori positiivne maine, inkubaatori kliendiks olla on prestiižne ja vajalik tingimus omaenda ettevõtte edukaks ja kindlaks arenguks;
3. äriinkubaatoril on vähemalt 20 väliseksperti ja konsultanti, kes on inkubaatori asukatele mentoriteks;
4. äriinkubaatoril on tihedad tööalased kontaktid Eestis ja teistes maades tegutsevate äriinkubaatoritega, samuti Eestis tegutsevate fondide, pankade ja investeerimisfirmadega;
5. inkubaatori asukate käive suureneb igal aastal vähemalt 10% võrra;
6. kõik inkubaatori lõpetajad on stabiilsed ettevõtjad, kes annavad tervikuna tööd vähemalt 65 inimesele.

Inkubaatori töö oodatavad tulemused:

• Narva linnas tekib igal aastal vähemalt 40 uut töökohta, mida loovad Inkubaatori asukad;
• Narva linna eelarvesse laekumiste iga-aastane suurenemine eraisikult tulumaksu näol on vähemalt 400 000 EEK;
• Narva linnas pakutavate teenuste ja müüdavate kaupade mitmekesisuse suurenemine;
• Narva linna maine parandamine, kus on loodud soodsad tingimused alustavate ettevõtjate arenguks.